รวมข่าวเด่น

วิทยาลัยทั้งหมด


ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสัมมนา Innovation Startup Thai...
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนฯ รอบที่ 2 ประจำป...
ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560...
นายสมจิต ทองบ่อ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็น "บ...
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฟรีตลอด 4...
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีก...
กำหนดวันปฐมนิเทศผู้สมัครสอบชิงทุนฯรอบที่ 3...
พิธีมอบเกียรติบัตรครูเดิมที่แสนดี และ ปฐมนิเทศนักศ...

จำนวน: 59
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวทั้งหมด
       


สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง