วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ความรู้สึกคุณหมอกระแสที่มีต่อครูเดิมที่แสนดี   

ผู้เข้าชม 4700 ครั้ง


เรียนคุณครูเดิมที่แสนดี
ผมรู้สึกชื่นชมและประทับใจที่ได้ไปร่วมพิธีที่ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียขึ้นเพื่อยกย่องชื่นชม
ครูเดิมที่แสนดี ที่ลูกศิษย์เคารพรักและกล่าวถึง
ความสำนึกในพระคุณ ผมขอสแสดงความยินดีด้วย
และให้กำลังใจในการทำหน้าที่ครูดีที่มีความรักอันบริสุทธิ์
สำหรับลูกศิษย์ทุกคนครูที่แสนดีมีคุณธรรมอย่างท่าน
คงจะมีแต่ความสุขและความภาคภูมิใจในสิ่งที่
เป็นกุศลธรรมอันปรประเสริฐนี้ตลอดไป
 
 
ผมขอถือโอกาสนี้ส่งความรักความชื่นชมมายังท่านอีกครั้งหนึ่ง 
และหวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันอีก
ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข และความเจริญยิ่งขึ้น
 
 
ด้วยรักและนักถือ
 
 
 
(ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์)
24 ม.ค.2557
เรียนคุณครูเดิมที่แสนดี
ผมรู้สึกชื่นชมและประทับใจที่ได้ไปร่วมพิธีที่ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียขึ้นเพื่อยกย่องชื่นชม
ครูเดิมที่แสนดี ที่ลูกศิษย์เคารพรักและกล่าวถึง
ความสำนึกในพระคุณ ผมขอสแสดงความยินดีด้วย
และให้กำลังใจในการทำหน้าที่ครูดีที่มีความรักอันบริสุทธิ์
สำหรับลูกศิษย์ทุกคนครูที่แสนดีมีคุณธรรมอย่างท่าน
คงจะมีแต่ความสุขและความภาคภูมิใจในสิ่งที่
เป็นกุศลธรรมอันปรประเสริฐนี้ตลอดไป
 
ผมขอถือโอกาสนี้ส่งความรักความชื่นชมมายังท่านอีกครั้งหนึ่ง 
และหวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันอีก
ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข และความเจริญยิ่งขึ้น
 
 
ด้วยรักและนักถือ
 
 
 
(ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์)
24 ม.ค.2557
 


¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2

    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจั

    ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและ

    โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่น

    ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็น

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 1/29/2014 9:41:23 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 4700  ครั้ง  
 
 

 

โพสโดย นางสาวจิตตะวรรณ รักษาชน
    ภาพครูเดิมที่แสนดีค่ะ โพสต์ลงเว็บไซด์หรือยังค่ะ>

jitawon@gmail.com   เว็บไซต์ www.tbc-kkc.ac.th วันที่โพส 11/27/2014 7:58:18 PMจำนวนผู้ตอบ 1ข้อความ 1หน้า 1    

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต