กิจการนักศึกษา


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ขอเชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  / ผู้ตอบ / อ่าน 3313

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวด หัวข้อ “ปรับพฤติกรรมการเล่นมือ เป็นสนุกกับการบริหารห้องออนไลน์” / ผู้ตอบ / อ่าน 1566

ขอเชิญผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10 (GEPOT 10) และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ระดับอุดมศึกษา(TEOC Uni) / ผู้ตอบ / อ่าน 2399

การจองชุดครุย ปีการศึกษา 2561-2562 / ผู้ตอบ / อ่าน 2057

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป ชิงทุนการศึกษา / ผู้ตอบ / อ่าน 1738

ประกาศ การประกันอุบัติเหตุปีการศึกษา 2562 / ผู้ตอบ / อ่าน 2138

ทั้งหมด60ข้อความ

  I 1 I I 2 I I 3 I I 4 I I 5 I I 6 I I 7 I I 8 I I 9 I I 10 I 

กิจการนักศึกษา1

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)