วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
       กิจการนักศึกษาการศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผัน สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดนี้ / ผู้ตอบ / อ่าน 89

แบบเสนอชื่อ“ศิษย์เก่าดีเด่น”ประจำปี 2564 / ผู้ตอบ / อ่าน 189

ขอเชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  / ผู้ตอบ / อ่าน 3478

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวด หัวข้อ “ปรับพฤติกรรมการเล่นมือ เป็นสนุกกับการบริหารห้องออนไลน์” / ผู้ตอบ / อ่าน 1710

ขอเชิญผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10 (GEPOT 10) และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ระดับอุดมศึกษา(TEOC Uni) / ผู้ตอบ / อ่าน 2679

การจองชุดครุย ปีการศึกษา 2561-2562 / ผู้ตอบ / อ่าน 2269

ทั้งหมด62ข้อความ


 

กิจการนักศึกษา1

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 2 ก.ย. 64 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)