วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที่ 2 โดยการรับตรง สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564   

ผู้เข้าชม 494 ครั้ง


 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (สอบข้อเขียน) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 19  เมษายน  2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกท่าน อ่านรายละเอียดท้ายประกาศให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 080-414-2266 (คุณนิภาพรรณ์ บุตรพรม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (สอบข้อเขียน) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการสอบคัดเลือก วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกท่าน อ่านรายละเอียดท้ายประกาศให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 080-414-2266 (คุณนิภาพรรณ์ บุตรพรม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (สอบข้อเขียน) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการสอบคัดเลือก วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกท่าน อ่านรายละเอียดท้ายประกาศให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 080-414-2266 (คุณนิภาพรรณ์ บุตรพรม)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 2 


 

    Gosoft

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกเข้าศ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที

    แชมป์ บีจี-บัณฑิตเอเซีย การแข่งขันฟุตบอล

    ประกาศรับสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบั

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย น.ส.นิภาพรรณ์ บุตรพรม  
วันที่โพส 4/5/2021 9:56:46 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 494  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต