วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  U-School Mentoring ประชุมวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา2563   

ผู้เข้าชม 1008 ครั้ง


 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้ร่วม ประชุมวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา2563 U-School Mentoring

 

ประมวลภาพทั้งหมด

  

 

เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

https://th.kku.ac.th/34195/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=NL4U31MuvhY
https://www.dailynews.co.th/education/797886
 

รองเลขาธิการกกอ. เปิดประชุมวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

“มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เสริมศักยภาพครู พัฒนาความรู้สู่ชุมชน สร้างคนไทยในโลกยุคใหม่
อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 18.17 น
 
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เสริมศักยภาพครู
 พัฒนาความรู้สู่ชุมชน สร้างคนไทยในโลกยุคใหม่” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
โดยดร.อรสา กล่าว่า การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง สอดคล้องกับนโยบายของดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อ
พัฒนาจังหวัดด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะมีการบูรณาการ
การทำงานระดับกลุ่มจังหวัด มีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 9 เครือข่ายเป็นตัวขับเคลื่อน
 หรือ “อว. ส่วนหน้า” เป็นการผสมผสานและทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานวิจัย ทำให้อาจารย์ นักวิจัย ออกจากห้องเรียน ห้องแล็บมาทำงานจริง 
เพื่อนำไปสู่การเติมเต็มระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะนำสู่การศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้วยนวัตกรรมควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม 
การสร้างวินัยพร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
แก้ปัญหาและยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
โดยผลงานของการดำเนินงานโครงการฯ ที่มีมากว่า 5 ปี ได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
นำพลังของสถาบันอุดมศึกษา 135 สถาบัน จากเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย
เข้าร่วมโครงการฯ ทำงานร่วมกับโรงเรียน 2,371 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด
เสริมศักยภาพครู 19,897 คน และพัฒนานักเรียน 225,682 คน
วันที่ 29 กันยายน 2563ดร.ชีวิน อ่อนละออ จัดกิจกรรมบริหารร่างกายสนุกๆ 
ให้แก่ผู้สูงวัยให้มีกิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อ เสริมสร้างร่ายกายให้แก้ผู้สูงอายุ ขอมูลจาก https://www.dailynews.co.th/education/797886¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาพย

    ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสู

    อธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เป็นประธานปร

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 9/30/2020 4:18:20 PM  
เว็บไซต์  
อีเมล์ chaivatvallapa@gmail.com  
ผู้เข้าชม 1008  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต