ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีความร่วมมือกับต่างประเทศ