ประกาศรายชื่อระดับคะแนนข้อเขียนผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภารณ์รับสิทธิทุนศึกษาต่อระดับปริญญตรี

 

 

นพ. กระแส ' ระบุ เป็นสิ่งดีที่กลุ่มการเมืองสนใจอยากร่วมแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ เชื่อเป็นประโยชน์ และ กมธ.ยกร่างฯ ไม่ขัดข้อง ย้ำแก้ร่าง รธน. ยึดประโยชน์ ปชช.


วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีความร่วมมือกับต่างประเทศ