กิจการนักศึกษา


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ขอเชิญการประกวดเรียงความหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” / ผู้ตอบ / อ่าน 17

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต / ผู้ตอบ / อ่าน 18

ประกาศ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. 2562 / ผู้ตอบ / อ่าน 69

ขอให้บัณฑิต รุ่น 14 ที่ยังไม่มารับชุดครุย / ผู้ตอบ / อ่าน 512

ประกาศ กำหนดการสั้งจองชุดครุย ท่านมหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน / ผู้ตอบ / อ่าน 596

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนางาซากิ เวสเลยัน / ผู้ตอบ 1/ อ่าน 706

ทั้งหมด66ข้อความ

  I 1 I I 2 I I 3 I I 4 I I 5 I I 6 I I 7 I I 8 I I 9 I I 10 I I 11 I 

กิจการนักศึกษา1

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)