แบบเสนอชื่อ“ศิษย์เก่าดีเด่น”ประจำปี 2564แบบเสนอชื่อ“ศิษย์เก่าดีเด่น”ประจำปี 2564

กรุณากรอกข้อมูลของศิษย์เก่าให้ครบถ้วนและชัดเจน รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
 
 
วิธีการส่งมี 2 ช่องทางการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา 
(1) คณะเสนอมา และ (2) สมัครเอง หรือเพื่อนเสนอ
 
ช่องทาง(1) ส่งคณะดรียยร้อยทางเมล์
ช่องทาง(2) จะส่งหน้า web วิทยาลัย และ Fb.วิลัยค่ะ
 
หรือลิงค์ภาพด้านล่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจาก
ผอ.สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์
 
 
 
กรุณากรอกข้อมูลของศิษย์เก่าให้ครบถ้วนและชัดเจน รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
 
ปิดรับวันที่31 ตุลาคม 2564ค่ะ


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
9/1/2021 10:08:58 AM

เว็บไซต์ https://docs.google.com/forms/d/1Xh-Gi5zECMlSrDY1rwsQfb_XKIfKZnSzaK4ltMLB8w4/viewform?fbclid=IwAR1B79s50wMIbScuTXYkQ9Woq8_oglBVea-EygWv4SQ2LLxbzGuj9GjRcKQ&edit_requested=true
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง