โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สโมสฟุตบอลขอนแก่นเอฟซีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับ สโมสฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี และบัณฑิตเอเซีย ได้มี “โครงการสาธิต-ทีเร็กซ์ ฟุตบอลอะคาเดมี่”
⭐️สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ⚽️ จึงจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ลูกฟุตบอล จำนวน 20 ลูก เพื่อมอบให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ⚽️
นำโดย ✨
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เสริมศักดิ์ สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ
2. คุณธัญพร ทองชุม
3. คุณธนพงษ์ แสนประสิทธิ์
ผู้รับมอบ✨อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
1. อาจารย์ชิงชัย ทาดาหา
2. อาจารย์ขนิษฐา ศิริพรรณ 


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
6/20/2022 9:15:53 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง