สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต


วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประกาศหยุดเรียน

ไม่มีการจัดการเรียนการสอน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)