หน้าหลัก

 
 

  ปฏิทินการศึกษา

  การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน/2558 เริ่มเรียนวันที่ 30 พ.ค. 59....ผู้ตอบš/อ่าน™ 1633

ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย....ผู้ตอบš1/อ่าน™ 1434

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2557....ผู้ตอบš1/อ่าน™ 1569

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557....ผู้ตอบš2/อ่าน™ 1990

ทั้งหมด4ข้อความ

I 1 I


29 พ.ค. 53 นักศึกษาเก่า ภาคสมทบ พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน 30 พ.ค. 53 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 53 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน 31 พ.ค. 53 นักศึกษาเก่าภาคปกติรหัส 52 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน 1 มิ.ย. 53 นักศึกษาเก่าภาคปกติรหัส 51 หรือน้อยกว่า พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน 1 - 6 มิ.ย. 53 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคาร 5 มิ.ย. 53 เปิดภาคเรียนที่ 1/2553   สีเขียว แสดงปฏิทินการศึกษา  สีส้ม แสดงปฏิทินวันหยุด  สีชมพู แสดงปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย

 
   
ปฏิทินการศึกษา

   ปฏิทินการศึกษา 2558

   ปฏิทินการศึกษา 2557

   ปฏิทินการศึกษา 2556

   ปฏิทินการศึกษา 2555

   ปฏิทินการศึกษา 2554

   ปฏิทินการศึกษา 2553

   ปฏิทินการศึกษา 2552

   ปฏิทินการศึกษา 2551

   ปฏิทินการศึกษา 2550   

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต