Minimarathon Run for Health 2022 ต่อเนื่องCAS Minimarathon Run for Health 2022
2 วัน ·
📢📢เตรียมสนุกกับ โปรเจคต่อเนื่อง
Minimarathon Run for Health 2022 Virtual Run วิ่งชิงหมวก เดือนสิงหาคมนี้ 🏃‍♀️🏃🏃‍♂️
เนื่องในโอกาสสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียครบ 23 ปี จึงจัดให้มีการวิ่งเพื่อส่งต่อสุขภาพ โดยจัดขึ้นครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคมและจัดต่อเนื่องในรูปแบบ Virtual Run ในเดือนสิงหาคมนี้
ท่านสามารถวิ่งที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้และส่งผลเพื่อรับเหรียญ Finisher ตามเงื่อนไขของการจัด (200 ท่านแรกที่ส่งผล ระยะ 5 km และ 50 ท่านแรกของระยะ 10 km จะได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร e-Certificate)โดยมีของรางวัลพิเศษให้สำหรับ TOP20 ท่านแรกที่ส่งผลเร็วสุดวิ่งครบระยะ เริ่มวิ่งและส่งผล 1 ถึง 30 สิงหาคมนี้เท่านั้น
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
📌ลิงก์รับสมัคร CAS Minimarathon Run for Health 2022 Virtual Run
https://forms.gle/xB1hMLmnViR4zqgm6
📌ลิงก์ส่งผลระยะวิ่ง CAS Minimarathon Run for Health 2022 Virtual Run
https://forms.gle/1FcyoRif23d2KUA58phone)
สามารถติดต่อสอบถาม
นางสาวพรรณนิภา อุตรนคร 0956684974
นายชนินทร์ นาสมโคตร 0986424868
นายธีรทัช มีมาก
0653654139 หรือ 043-246-536-8 ต่อ 619
(red check mark)เข้าชมรายละเอียด
https://www.facebook.com/CAS-Minimarathon-Run-for-Health-2022-106794532063551 

 

เผยแพร่โดย Uttaranakorn P. Punnipa


โพสโดย ชัยวัฒน์ ว้ัลละภา
8/1/2022 2:45:02 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง