นางสาวพัชนิดา ประสิทธิ์ รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอแสดงความยินดี กับ
✨นางสาวพัชนิดา ประสิทธิ์ ✨
นักศึกษาขั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่โดย JenJira Kanlayarat 


สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง