กิจกรรม 5 ส


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต


5ส.คืออะไร

       5 ส คือ กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้องค์กรเกิดความสะอาดเป็นระเบียบ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต และเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ความหมายของ 5ส.

1.สะสาง แยกของที่จำเป็นและไม่จำเป็นในการทำงานให้ออกจากกัน และขจัดที่ไม่จำเป็นออกไป
2.สะดวก  จัดของให้เป็นระเบียบสะดวกในการใช้งานโดยคำนึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย


3.สะอาด ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น และขจัดต้นเหตุแห่งความสกปรก ซึ่งเป็นก้าวแรกของการบำรุงรักษา


4.สุขลักษณะ  รักษาสภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดีและคงสภาพของความสะอาดอยู่อย่างเดิม


5. สร้างนิสัยผู้ปฏิบัติงานทุกคนร่วมกันกำหนดกฎระเบียบ  และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 สิ่งที่ได้จาก 5 ส

สำหรับพนักงาน   
1.ทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น  
2.บรรยากาศการทำงานดีขึ้น 
3.จิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี 
4.ได้รับความปลอดภัยจากการทำงาน
5.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
6.สถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำหรับองค์กร

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
2.ลดจำนวนสต๊อคของที่ไม่จำเป็น
3.ลดต้นทุกในการผลิต
4.มีเนื้อที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น
5.ได้รับความยอมรับและความเชื่อมั่นจากหน่วยงานอื่น
6.เป้นองค์กรทันสมัยใช้เทคโนโลยีที่กว้าหน้า


 สีที่ใช้ต้านความปลอดภัย
สีแดง –อันตราย ไฟ หยุด
 -อุปกรณ์ดับเพลิง
 -ภาชนะใส่ของไวไฟ
เครื่องกีดขวาง การก่อสร้าง
สีเหลือง –การเตือนว่า อาจจะอันตราย
 -การลื่น หกล้ม กระแทก
 -ราวจับมือ รั้วกั้น
 -อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ในโรงงาน
สีเขียว –ความปลอดภัย
 -เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 -บริเวณที่ปลอดภัย ป้ายแนะนำ
สีส้ม –ส่วนของเครื่องจักรที่เป็นอันตราย
-ส่วนของเครื่องจักรที่หมุนได้ เคลื่อน ที่ได้
สีดำ,ขาว –การจราจร (ขอบถนน)
สีม่วง –อันตรายจากรังสี
 

 

 


 

.


 

เธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก 5 เธช

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)