พ.ญ.เพ็ญแข ชนะวงศ์


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต


ประมวลภาพทั้งหมด คลิกที่นี่
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานเพลิงศพ แพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ ด้วยความอาลัยรักยิ่งการจากไปของ พ.ญ.เพ็ญแข ชนะวงศ์ พิธีอันเชิญพวงมาลาพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงานสวดอภิธรรมศพ


 

penkae

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)