ปฏิทินการศึกษา


29 พ.ค. 53 นักศึกษาเก่า ภาคสมทบ พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน 30 พ.ค. 53 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 53 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน 31 พ.ค. 53 นักศึกษาเก่าภาคปกติรหัส 52 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน 1 มิ.ย. 53 นักศึกษาเก่าภาคปกติรหัส 51 หรือน้อยกว่า พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน 1 - 6 มิ.ย. 53 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคาร 5 มิ.ย. 53 เปิดภาคเรียนที่ 1/2553   สีเขียว แสดงปฏิทินการศึกษา  สีส้ม แสดงปฏิทินวันหยุด  สีชมพู แสดงปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย


 

ปฏิทินการศึกษา

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)