ข้อมูลนักศึกษา


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต


อัตราค่าเล่าเรียน  ค่าบำรุง  และค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

 

 

User Image
 
อัตราค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร
  สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. หรือ เทียบเท่า
หลักสูตร/สาขาวิชา(4ปีปกติ) หน่วยกิต ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ภาคฤดูร้อน อัตราปกติตลอดหลักสูตร(ไม่รวมภาคฤดูร้อน) อัตราพิเศษตลอดหลักสุตร(หลังหักทุน 16,000 บาท) กรอ. กยศ.
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการทั่วไป 127 19,500 19,500 22,500 22,500 22,500 22,500 12,000 12,000 10,000 153,000 137,000 กู้ได้
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 127 19,500 19,500 22,500 22,500 22,500 22,500 12,000 12,000 10,000 153,000 137,000 กู้ได้
สาขาการบัญชี 127 19,500 19,500 22,500 22,500 22,500 22,500 12,000 12,000 10,000 153,000 137,000 กู้ได้
สาขาการตลาด 127 19,500 19,500 22,500 22,500 22,500 22,500 12,000 12,000 10,000 153,000 137,000 กู้ได้
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 127 19,500 19,500 22,500 22,500 22,500 22,500 12,000 12,000 10,000 153,000 137,000 กู้ได้
สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา 130 19,500 19,500 22,500 22,500 22,500 22,500 12,000 12,000 10,000 153,000 137,000 กู้ได้
สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 127 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 188,000 กู้ได้
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 128 19,500 19,500 22,500 22,500 22,500 22,500 12,000 12,000 10,000 153,000 137,000 กู้ได้
คณะนิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์ 140 19,250 19,250 19,250 19,250 19,250 19,250 17,800 17,800 7,000 151,100 135,100 กู้ได้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 127 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 10,000 10,000 10,000 155,000 139,000 กู้ได้
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาการพยาบาล 145 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 16,000 464,000 กู้ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม                            
งานประชาสัมพันธ์ :087-4922696, 095-8687944, 043-246536 ต่อ 305 / งานกองทุน :091-1305357, 083-1517918 / วิชาการ/การเทียบโอนหน่วยกิต :089-9412332, 089-8436053
                    **อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
                             

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook iconhttps://www.facebook.com/casonline/ 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลอัพเดดจาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และน้อง บุษบาวรรณ ชารีแสน budsabawan@cas.ac.th
 


 

ข้อมูลนักศึกษา

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)