กำหนดการรับสมัคร

  การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

1.ด้านการสมัคร   087-4922696,  081-7086556, หรือ 043-246536-8  Email : parnsiri@cas.ac.th

2.ด้านทุนการศึกษา    087-4256665, 061-7709224  Email : sirinat@cas.ac.th

3.ด้านวิชาการ/การเทียบโอนหน่วยกิต   089-9412332,  083-0118757  Email : sangsom@cas.ac.th

4.ด้านการเงิน/บัญชี   099-6166598,  080-4803359 Email : suwan@cas.ac.th

 


FACEBOOK วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย :  https://web.facebook.com/casonline
FACEBOOK คณะบริหารธุรกิจ : https://web.facebook.com/casbusiadmin
FACEBOOK คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : https://web.facebook.com/itsci

 
   
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักอธิการบดี  (งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์)

ปรับปรุงระบบ 21 พ.ย.2558 สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ https://www.facebook.com/chaivat1