การเรียนก่อนสอบ
ถ้าเรามีสิทธิ์สอบข้อเขียนคณะพยาบาลแล้วคะ ที่ว่าประกาศ วันที่2/05/59 แล้วให้ไปเรียนก่อนสอบข้อเขียนวันที่ 3/05/59-27/05/59 ต้องไปเรียนทุกคนมั้ยคะหรือว่าแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกมาเรียนหรือเปล่าคะ


สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง