สมัครเรียน
ถ้าสมัครทางอินเทอรืเน็ทเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลตรงชื่อมารดาผิด แก้ไขแล้วแต่ไม่บันทึกให้ต้องทำยังไงค่ะ สามารถไปสมัครทางวิทยาลัยใหม่ได้มั้ยค่ะ

 


สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง