รายละเอียดการชำระค่าเทอม
อยากทราบรายละเอียดการชำระค่าเทอมว่าต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง ในคณะนิติศาตร์รวม 1 เทอม 1ปี และตลอดหลักสูตร ประมานการจ่ายจะเป็นเทาไร


สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง