วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
home e-learning e-mail video photos contact us
www.cas.ac.th
คณะนิติศาสตร์         วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.(034)246536-8 ต่อ 299 แฟกซ์.(043)246539   "ยุติธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติของนักกฎหมาย"  วันนี้ ---> 
   เมนูหลัก (คณะนิติศาสตร์)

+

แนะนำคณะ
+ หลักสูตร
+ ทำเนียบบุคลากร
+ ประกันคุณภาพ
+ รายงานการประชุม
+ อบรม/สัมมนา

   หน่วยงาน/คณะ

+

คณะบริหารธุรกิจ
+ คณะนิติศาสตร์
+ คณะศิลปศาสตร์
+ คณะพยาบาลศาตร์
+ สำนักอธิการบดี
+ สำนักทรัพยากรบุคคล
+ สำนักวิชาการฯ
+ สำนักกิจการนักศึกษา
+ สำนักหอสมุดกลาง


   ทำเนียบบัณฑิต

+

รุ่นที่ 1
+ รุ่นที่ 2
+ รุ่นที่ 3
   
   
   

ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมายวิทยาลัยบัณฑิตเอเชี.. 1/ 2531
ติวเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพทนายความโดยไม่.. / 2640
โครงการศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์-เรือนจำกลาง.. / 3347


   ประกาศข่าวสาร

สำหรับบุคลากร

ชื่อผู้ใช้ :  

รหัสผ่าน :  


    Link เกี่ยวกฎหมาย
เนติบัณฑิตยสภา
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลไทย
สภาทนายความ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
สำนักงานอัยการสูงสุด
ศาลยุติธรรม
ศาลแรงงานกลาง
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.(034)246536-8 ต่อ 299 แฟกซ์.(043)246539 webmaster : suwit@cas.ac.th