วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  สิทธิการอบรมพิเศษ!! สำหรับคุณครูที่เคยเข้าร่วม Train the Trainers EP.1   

ผู้เข้าชม 656 ครั้ง


สิทธิการอบรมพิเศษ!! สำหรับคุณครูที่เคยเข้าร่วม Train the Trainers EP.1 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ CP All และ gosoft บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประเทศ ขอเชิญครูผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์ หรือ IT เข้าร่วมต่อยอดความรู้และทักษะ EP. 2 Train the Trainers การพัฒนา Web Apps ด้วย Bootstrap + HTML5 พื้นฐานการออกแบบหน้าเว็บเพจ แสดงผลในหน้าจอทุกขนาด (Responsive Design) ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. (12 ชั่วโมง) On-line ผู้ผ่านการอบรมครบตามจำนวนชั่วโมง รับเกียรติบัตรรับรอง และเบี้ยประชุม รับจำนวนจำกัด !! ภายใน 22 เมษายน 2564 นี้ ติดต่อ โทร. 081-7086556 หรือ Scan QR Code

 

 

 

 

 

¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2

    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจั

    ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและ

    โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่น

    ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็น

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 4/20/2021 12:04:40 PM  
เว็บไซต์  
อีเมล์ chaivatvallapa@gmail.com  
ผู้เข้าชม 656  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต