วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  การประกวดภาพถ่ายในโครงการ ADOC 2011   

ผู้เข้าชม 8534 ครั้ง


จากการประกวดภาพถ่ายในโครงการ ADOC  2011  ที่ผ่านมา  วิทยาลัยฯ

ได้ส่งรูปภาพประกวด  และดิฉันได้รับแจ้งจาก ADOC
ว่ารูปภาพของอาจารย์สุวิทย์  ขุนอยู่
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาพถ่ายดังกล่าว
โดยได้ผ่านการแปลบทความเป็นภาษาจีนจาก ADOC และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ ต่อไป
 

 

http://www.apecdoc.org/site/bc2011/participant-list/

ภาพถ่ายนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจากการอบรม  Adoc

 

附件二:<2011年資策會攝影比賽報名表> 收件時間:即日起至100年10月7日(一)中午12:00止

           

2011年資策會攝影比賽報名表

作品編號:

0005

姓名

Suwit Khoonyoo

性別

 □ 男     ■ 女

出生日期

                        (西元/月/日)

職業

                     

CAS, Tailand         (學校/公司名稱)

身分證字號

 

E-mail

suwit@cas.ac.th

聯絡電話

+66-3360900252849

聯絡手機

 

聯絡地址

179/137 College of Asian Scholars Prachasamosorn Road, Muang Khon Kaen 40000

攝影作品之拍攝函意與意境說明。(200字以內)

照片標題(參賽者自訂):

เด็กยุคใหม่อนาคตไกลสู่ฝันคนพันธ์ใหม่หัวใจไอที

作品說明:

"เด็กยุคใหม่อนาคตไกลสู่ฝันคนพันธ์ใหม่หัวใจไอที" หนึ่งชุมชนหนึ่งร้อยคนจะผลิดอกออกผลเป็นคนเป็นคนพันธ์ใหม่หัวใจไอที เราจะล่าฝันแม้ฝันนั้นจะอยู่ไกล เราจะไม่ท้อและเราก็จะไม่ถอย เราจะรวมพลังสรรสร้างชุมชน คนยุคใหม่ให้เข้าใจและเข้าถึงไอที และสู่ความเป็นสากล เราจะอดทนเดินทางสัญจร ช่วยสอนและให้ความรู้ทุกคนในเขตชนบท จากคำกล่าวข้างต้นภาพนี้แสดงให้เห็นว่าการให้โอกาสทุกคนได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านไอทีนั้น มิอาจหยุดยั้งหรือหยุดนิ่งได้เลย ไม่เลือกสถานที่และเวลา ซึ่งในภาพนี้เป็นการให้ความรู้เด็กในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดของภาคอีสานของขณะประเทศไทยที่เด็กเหล่านี้เข้าร่วมทำบุญ และในขณะเดียวกันเราก็ได้ให้ความรู้ด้านไอทีและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยนั้นเน้นการบูรณาการใช้ไอทีอย่างมีคุณธรรม และนำสังคมสู่เป้าหมายความเป็นเลิศด้านการใช้ไอทีอย่างมีคุณธรรม จากการที่ข้าพเจ้าได้รับโอกาสจากทาง องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) โดยศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (APEC Digital Opportunity Center: ADOC) ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ข้าพเจ้าพร้อมและยินดีที่จะเป็นอีกคนสานต่อความฝันนั้นสืบไป

 

 

作品著作財產權讓與同意書

  本人參賽作品如獲獎,同意將該作品(包含原始底片/數位檔案)的著作財產權(其包括但不限於公開發表、公開展示、公開播送、公開口述、公開上映、公開傳輸、公開演出、重製、編輯、改作、出租、散布、發行等權利)讓與於財團法人資訊工業策進會(以下簡稱資策會),並承諾對資策會不行使著作人格權,資策會除本競賽之獎金外,不另外給予報酬,本人絕無異議。

 

以上各條款本人已完全閱畢,並同意所有參賽規定,特立此同意書,僅此聲明。

 

此 致  財團法人資訊工業策進會

 

 

 

 

 

 


 

    สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2

    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจั

    ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและ

    โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่น

    ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็น

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 10/25/2011 1:06:03 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 8534  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต