วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ปริญญาโท   

ผู้เข้าชม 15085 ครั้ง


หลักสูตรระดับปริญญาโท ที่เปิดสอนวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

   1   บัณฑิตวิทยาลัย
  2   (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิMBA)  2 ปริญญาบัตร+University of Baguio (UB), PHILIPPINES
  3   บริหารการศึกษา
  4   สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
5.  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 

   

 

¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è
หลักสูตรปริญญาโท

ที่จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 4 หลักสูตรดังนี้ 
 
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สอบถาม อ.กุสุมา ดำรงชัย 
2.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบถาม อ.พจมาพร จันทร์จรัส
3.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ สอบถาม อ.ฐานิกา บุษมงคล 
4.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 
โดยท่านสามารถแนะนำให้ผู้สนใจศึกษารายละเอียหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ www.cas.ac.th/gs

หรือสอบถามจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรดังกล่าว ที่เบอร์ 043 246 536 ถึง 8 ต่อ 403
 
 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท 4 สาขาด้วยกัน

 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) สองปริญญาบัตร

    (สมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดเรียน มกราคม 2558)

 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Ed.)

    (สมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดเรียน มกราคม 2558)

 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.H.) 

    สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ

   (สมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดเรียน มกราคม 2558)

 

4. หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (M.A.)

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

    (สมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดเรียน มกราคม 2558)

 

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 4มกราคม 2558

 

สัมภาษณ์รอบที่ 1วันที่ 21ธันวาคม 2557

สัมภาษณ์รอบที่ 2วันที่ 11มกราคม 2558

เปิดเรียน 17มกราคม 2558

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.cas.ac.th

www.facebook.com/CASGraduateSchool

อาจารย์พจมาพร  จันทร์จรัส    095-659-1621

อาจารย์กุสุมา  ดำรงชัย   081-661-0177

บัณฑิตวิทยาลัย    043-246-536  ต่อ  403

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ภัทรพล ทองกิ่ง

 

 

 

 

 

 

 


 

    สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2

    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจั

    ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและ

    โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่น

    ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็น

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 3/11/2014 12:38:27 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 15085  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต