หน้าแรก
   
ข้อมูลสำนักหอสมุดกลาง
สืบค้น
บริการของห้องสมุด
แนะนำทรัพยากร

New Page 1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบรายการยืมและหนังสือค้างส่ง สมาชิกห้องสมุดสามารถตรวจสอบรายการยืมและหนังสือค้างส่งได้ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด ในส่วนของการสืบค้น โดยกรอกข้อมูลบาร์โค้ดสมาชิก (รหัสประจำตัวนักศึกษา) และรหัสผ่าน

นักศึกษาท่านใดที่ค้างส่งหนังสือ, โสตทัศนวัสดุ   หรือค้างชำระค่าปรับ  กรุณานำมาส่งคืน  และติดต่อชำระค่าปรับ  ณ  สำนักหอสมุดโดยด่วน  *** ภายในวันที่  26 พฤศจิกายน  2557  นี้ ***

งดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  ตั้งแต่วันที่  28  พฤศจิกายน  2557  เป็นต้นไป   เพื่อเป็นการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการอยู่และเตรียมความพร้อมของทรัพยากรเพื่อให้บริการในภาคเรียนต่อไป  และจะเปิดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศตามปกติอีกครั้ง             ในวันที่  3  มกราคม  2558

แนะนำ CAS Smart app
เป็นแอพวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ใช้สืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาและข้อมูลทั่วไป เช่น การดูผลการเรียน การดูตารางสอบ ตารางเรียน หรือข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลด CAS Smart app

 xxxx

 

   

Copyright©2008 College of Asin Scholars
สำนักหอสมุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-246536-8 ต่อ 401 - 402 โทรสาร 043-246-539