หน้าแรก
   
ข้อมูลสำนักหอสมุดกลาง
สืบค้น
บริการของห้องสมุด
แนะนำทรัพยากร

ฐานข้อมูล E -  book

ฐานข้อมูล E -  book

 

Million  Book  Project  www.archive.org/details/millionbooks

โดย  Carnegie  Mellon  University  (CMU)  ให้ทุนสนับสนุนโดย  US  National  Science  Foundation  (NSF)  มีหน่วยงานพันธมิตรจากหลายประเทศ  เช่น  จีน  อินเดีย  อียิปต์  มี  Scanning  Center  22  แห่ง

(18  แห่งอยู่ในจีน)  หนังสือที่นำบริการในแบบดิจิทัลนี้  ได้รับอนุญาตลิขสิทธิ์แล้ว  จากหลายภาษา  เช่น  ภาษาจีน  สันสกฤต  ฮินดู  รวมทั้งมีโครงการแปลเป็นภาษาอังกฤษต่อไป

 

 

 

The National  academies  Press (NAP)  www.nap.edu

ให้บริการหนังสือฟรี  ประมาณ  3,400  ชื่อ  ในสาขาวิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์  พลังงาน  วิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  อาหาร  การแพทย์  ฯลฯ

 

Project  Gutenberg:  Free  Electronic  Book  (E-Book)  www.gutenberg.org

ริเริ่มพัฒนาโดย  Michael  Hart  ตั้งแต่ปี  1971  ตัวอย่าง  e  book  รุ่นแรก ๆได้แก่  The  United  States  Declaration  of  Independence/  Bill  of  Rights/  Constitution/  The  King  James  Bible/  Alice’s  adventures  in  wonderland/  Peter  Pan/  Works  of  Shakespeare  etc,  ปัจจุบันให้บริการหนังสือราว  20,000  ชื่อเรื่อง  มีการขอบริจาคเงินและอาสาสมัคร  เพื่อให้โครงการยั่งยืน

 

Google  Book  Search  ชื่อเดิม  Google  Print  http://books.google.com

เปิดตัวครั้งแรกที่งาน  Frankfurt  Book  Fair  เมื่อเดือน  ตุลาคม  ปี 2004  ขณะนี้โครงการอยู่ในระยะเบต้า  มีพันธมิตรรุ่นแรกคือ  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่  เช่น  Stanford/  Nucgugan/  Oxford/  Harvard/  New  York  Public  Library  มีรายงานว่า  Google  ได้ทำการแปลงหนังสือให้เป็นสื่อดิจิทัลประมาณ  1  ล้านเล่ม

 

Hawaii  International  Conference  System  Sciences:  Digital  library  (HICSS)  www.hicss.Hawaii.edu

ให้บริการรายงานการประชุมแบบดิจิทัล  Digital  library  of  Proceeding  Papers  ซึ่งเป็นการประชุมในสาขา  Information,  Computer  and  System  Science  ตั้งแต่  ปี  ค.ศ. 1995  เป็นต้นมา

 

Ebrary  Discover  : www.ebrary.com

บริการหนังสือประเภท  E-Book  ราว  12,000  ชื่อเรื่อง  จากสำนักพิมพ์ชั้นนำของโลก  ราว  285  แห่งให้บริการหลายรูปแบบ  ทั้งการรับเป็นสมาชิก    ขอซื้อเฉพาะบางรายการ ให้เหมาะสมกับงบประมาณ  มีการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล  ให้แก่  ห้องสมุด  สำนักพิมพ์  ผู้ที่ต้องการเผยแพร่เนื้อหาของตนเอง  ฯลฯ

 

หนังสืออ้างอิงแบบเปิด  Open  Access  Reference Collection

Encyclopedia  Britannica  Concise  http://concise.britannica.com

สารานุกรมบริเทนนิกา  แบบรวบรัด  บริการบทความราว  28,000  เรื่อง

 

 

 

MSN  Encarta:  Online  Encyclopedia,  Dictionary,  Atlas  http://encarta.msn.com

โดยบริษัทไมโครซอฟต์  ให้บริการ  Encyclopedia  ประกอบด้วย  สารานุกรรม  42,000  เรื่อง  /  Archives  ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญในอดีต  ตั้งแต่ปี  1938-  ปัจจุบัน/  Sidebars  ข่าวแบบสั้น  ข้อมูลเอกสารประวัติศาสตร์  คำปราศรัยที่สำคัญ/  Literatures  วรรณคดี

Dictionary  พจนานุกรม  ประกอบด้วย  Thesaurus/  Translation  Atlas  แผนที่

 

Cambridge:  Dictionaries  Online  http://www.dictionary.cmbridge.org

พจนานุกรมแคมบริดส์  โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย  แคมบริดส์

 

Info  Please Encyclopedia  http://www.infoplease.com/

บริการข้อมูล  ประเภท  Almanacs,  atlas,  Biography,  Dictionary,  Thesaurus,  Countries,  Timelines,  Campaign  2008  (USA.  President  Election)

 

Bartleby.com  www.barteby.com

บริการข้อมูลอ้างอิงประเภทต่าง  ๆ  คือ Reference  /  Verse / Fiction /  Nonfiction  /  Biography / Definition  /  Quotation  /  Poem/

 

www.springerlink.com

ข้อมูลรายการบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มของหนังสือ  ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่           Architecture and Design Behavioral Science ,  Biomedical and Life Sciences,  Business and Economics, Chemistry and Materials Science,   Computer Science,  Earth and Environmental Science,  Engineering,  Humanities, Social Sciences and Law,  Mathematics and Statistics,    Medicine, Physics and Astronomy  และ   Professional and Applied Computing  

 

www.nih.gov

หนังสือต่างประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  และวิทยาศาสตร์กายภาพ  สามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็มได้

 

www.sciencedirect.com

หนังสือต่างประเทศทางด้าน  Physical Sciences and Engineering,  Life Sciences Health Sciences  และ  ทางด้าน  Social Sciences and Humanities  สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง  Abstract และ Full  Text

 

www.opendoar.org

หนังสือต่างประเทศให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม  Abstract และ Full  Text  ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

 

www.sciencecommons.org

ฐานข้อมูลชี้แหล่งทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  และวิทยาศาสตร์กายภาพ

 

   

Copyright©2008 College of Asin Scholars
สำนักหอสมุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-246536-8 ต่อ 401 - 402 โทรสาร 043-246-539