งานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา ปาฐกถาพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัว Kick off โครงการ E-PLC by CAS ประจำปี 2567 พร้อมเยี่ยมชมบูธฝึก

 

ประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร และ บูธ E-PLC ในงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย Asian Scholars Conference on Education Research (ASCER 2024) "EDUCATION 6.0 Immersive Education Ready for New Beginning" งานบริหารอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 และงานหลักสูตรและการสอนอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

วันที่ 8 มิถุนายน 2567

ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

#เรียนดีมีความสุข #ปาฐกถาพิเศษ #การประชุมวิชาการ #เสนอผลงานวิจัย #วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย #คุรุสภา

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
6/11/2024 2:53:54 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.thวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง