รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรการค้าสมัยใหม่เรียนฟรี มีรายได้ อนาคตมั่นคง 📌📌 รับสมัครนักศึกษาใหม่ !! #dek67
หลักสูตรปริญญาตรี 🎓#คณะบริหารธุรกิจ
• สาขาวิชาการจัดการธุรการค้าสมัยใหม่
รับทุนเรียนฟรี 188,000 บาท
👉 
#สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย_หรือคลิกลิงค์นี้ได้เลย https://enroll.cas.ac.th/index.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎โทร. 043-246-537
📱 089-622-2354 อ.พรทิวา, 📱 088-571-0970 อ.อัญชลี
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง