แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนาให้เกียรติเข้าเยี่ยมกิจการดำเนินงาน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียแพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา 🙇🏼‍♂️ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมกิจการดำเนินงาน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ ☺️

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
4/30/2024 9:22:30 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง