หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ(รุ่นที่ 10) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567🎉🎉คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 🎉🎉

📢📢เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 10) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

📚สมัครสอบออนไลน์ 📌📌

    สมัครสอบในประเภท* **กรณีผู้ปฏิบัติการสอน คือ    ผู้ที่มีใบอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบผ่อนผัน-ที่ออกโดยคุรุสภา) ต้องมีใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอน ภายในวันรับสมัครเท่านั้น  และต้องยังไม่หมดอายุ เลือกได้ 1 หัวข้อ

1. กรณีผู้ปฏิบัติการสอน คือ ผู้ที่มีใบอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบผ่อนผัน-ที่ออกโดยคุรุสภา)  หนทอ

2.กรณีไม่ได้ผู้ปฏิบัติการสอน คือ ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ (ไม่มีใบผ่อนผัน-ที่ออกโดยคุรุสภา) หรือบุคคลทั่วไป

   คลิกลิงค์สมัคร      https://forms.gle/Y8ZumKJakaLd4GDB7 

หรือ

  สมัครเรียนออนไลน์    https://enroll.cas.ac.th/    

เพื่อเก็บข้อมูลผู้สมัครและส่งหลักฐานต่างๆ 


💡💡รับจำนวนจำกัด 180 คน เท่านั้น 💡💡

✅️รับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 12 มกราคม 2567

✅️ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

✅️สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567

✅️ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 24 มกราคม 2567

✅️สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

✅️ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

✅️รายงานตัว – มอบตัวเข้าศึกษา วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567

📚ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

 

     รายละเอียดเพิ่มเติม     กำหนดหนดการ และเอกสารที่ต้องเตรียม  

https://drive.google.com/.../1lHuntyueWT2QWYg3xXdBYArW1nL...

📚ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่คุรุสภารับรอง

https://www.ksp.or.th/service/std.php

 

 

📩สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่

📞: 043-246537 ต่อ 619

ผู้ประสานงาน : 095-6684974

FB : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย https://www.facebook.com/Grad.Dip.CAS

FB : คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

 

 

📩สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่

📞: 043-246537 ต่อ 619

ผู้ประสานงาน : 095-6684974

FB : คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
12/1/2023 8:56:52 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง