สัมมนาของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกวันที่ 3 สิงหาคม 2565 📌
กราบขอบพระคุณท่านดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี เป็นอย่างสูงคะที่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกชั้นปี 3 ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจในการจัดสัมมนาที่ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ 🙏🙏

 

 

 

เผยแพร่โดย ณัฐภัทร สุประเสริญการกิจ


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
8/4/2022 1:41:04 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง