ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น📌3 ส.ค 65
 ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น กับหน่วยงาน/องค์กรที่จัดสวัสดิการเพื่อข้าราชการครู โดยมี นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการ สกสค.เป็นประธานพิธีลงนาม จากนั้นได้ร่วมประชุมในฐานะกรรมการจัดสวัสดิการให้ข้าราชการครูจังหวัดขอนแก่น ✅

 

 

เผยแพร่โดย ณัฐภัทร สุประเสริญการกิจ


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
8/4/2022 1:39:15 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง