โครงการยกระดับขีดความสามารถของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ จัดโดย สวทช.วันที่ 2 สิงหาคม 2565
#ช่วงเช้า 📌
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับขีดความสามารถของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ จัดโดย สวทช. ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
#ช่วงบ่าย 📌
ศึกษาดูบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
ในเครือบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ✅ 

 

 

 

 

เผยแพร่โดย ณัฐภัทร สุประเสริญการกิจ


โพสโดย ชัยวัฒน์ ว้ัลละภา
8/3/2022 10:46:04 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง