เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ภาวะผู้นำร่วมสมัยกับโลกดิจิทัล"วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2565
คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ภาวะผู้นำร่วมสมัยกับโลกดิจิทัล"
โดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ท่านผู้ก่อตั้งฯ
ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

 

 

เผยแพร่โดย Phorswat Klinsrisuk


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
8/1/2022 2:39:53 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.th

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง