Convention hall 3-6 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะวันที่ 29 ก.ค.65 📌
คณะอาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกนำโดย อ.พรทิวา และ อ.เสาวลักษ์ และนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65 กลุ่ม A ) เข้าร่วมกิจกรรม “ MIND WAY 2022 “ ณ Convention hall 3-6 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ 🏢
เวลา 08:00 - 17:00 ⏰✅ 


โพสโดย ชัยวัฒน์ ว้ัลละภา
8/1/2022 2:33:30 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.th

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง