ทุนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 10 เดือน日本語を学びましょう ❗️❗️
📣 โอกาสมาถึงแล้ว ทุนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 10 เดือน 💵 พร้อมทุนการศึกษา​และทุนสนับสนุน​อื่นๆ
✈️เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2565

สำหรับนักศึกษาที่สนใจพัฒนาทักษะภาษา พร้อมทั้งการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้รับประสบการณ์การอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ ได้รับการดูแล ทำกิจกรรม และศึกษาความเป็นอยู่ในต่างประเทศ พร้อมทั้งได้พัฒนาภาษาจากการใช้ชีวิตประจำวัน การทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญที่ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติความสวยงาม และสถาปัตยกรรมของประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียท่านใดที่มีความสนใจ
สมัครได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ดูน้อยลง


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
7/27/2022 3:25:46 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.th

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง