โอกาสมาถึงแล้ว ❗️❗️ 📣 เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ทุนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศฟิลิปปินส์โอกาสมาถึงแล้ว ❗️❗️ 📣 เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ทุนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศฟิลิปปินส์ ระยะเวลา 5 เดือน สำหรับนักศึกษาที่สนใจพัฒนาทักษะภาษา พร้อมทั้งการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน
💵 พร้อมทุนการศึกษา​และทุนสนับสนุน​อื่นๆ

ไม่เพียงแต่การเรียนภาษาเท่านั้น!! นักศึกษายังได้รับประสบการณ์การอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ ทำกิจกรรม และศึกษาความเป็นอยู่ในต่างประเทศ พร้อมทั้งได้พัฒนาภาษาจากการใช้ชีวิตประจำวัน การไปทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญที่ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติความสวยงาม และสถาปัตยกรรมของประเทศฟิลิปปินส์
✈️เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2565

นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียท่านใดที่มีความสนใจ
สมัครได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ดูน้อยลง

 

 

 

 

เผยแพร่โดย JenJira Kanlayarat


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
7/27/2022 3:22:26 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.th

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง