อบให้กับน้องๆที่โรงเรียนการศึกษาคนพิการทางสายตาขอนแก่นวันที่ 21 กค. 65 📌
体育事业专业 1-3 年的教职员工和学生为孔敬盲人教育学校的孩子们带来了食物。
คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขา ธุรกิจกีฬา ชั้นปีที่1-3 ได้นำสิ่งของอาหารมามอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ✅✅ 

 

 

เผยแพร่โดย Benja Cha


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
7/21/2022 4:01:25 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง