วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมออกบูธแนะแนวในงาน Thailand Education Expo17 กรกฎาคม 65 🎓งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ร่วมออกบูธแนะแนวในงาน Thailand Education Expo
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (Kice)
โดยบูธประกอบด้วย
📌 บูธคณะบริหารธุรกิจ
📌 บูธคณะนิติศาสตร์
📌 บูธคณะพยาบาลศาสตร์
📌 บูธคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
📌 บูธคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

เผยแพร่โดย Phorswat Klinsrisuk

 

 


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
7/18/2022 9:05:41 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง