นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น🇯🇵 นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น ที่ 鎮西学院大学/Nagasaki Wesleyan University ได้ทำกิจกรรม #วันทานาบาตะ (Tanabata)🎋 ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี หรือจำง่ายๆ ว่าวันที่ 7 เดือน 7 เป็นเทศกาลแห่งการขอพรที่มีที่มาจากตำนาน ของเจ้าหญิงโอริฮิเมะ 🎋

 

 

เผยแพร่โดย JenJira Kanlayarat 


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
7/11/2022 9:09:44 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง