อธิการบดี เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อธิการบดี เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม🇹🇭🇻🇳 วันนี้พุธที่ 6 กค.65 ท่านอธิการบดี เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (จู ดึ๊ก หยุง) และหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคคลากรฟุตบอลหญิง #วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

 

 

 

เผยแพร่โดย JenJira Kanlayarat


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
7/11/2022 8:59:51 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง