ประชุมสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 2/2565วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ✅✅
ประชุมสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 2/2565
ณ ห้องประชุมวิทยา-นงลักษณ์ ในรูปแบบออนไลน์

 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.กษม ชนะวงศ์น์  (อธิการบดี)


รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย (รองอธิการบดี)
ดร.สายัณ ผาน้อย (รองอธิการบดี)

 

พร้อมด้วย ผู้บริหารคณาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมประชุม


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
6/30/2022 4:46:09 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง