เปิดรับสมัคร U2T for BCG
เปิดรับสมัคร U2T for BCGวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
เปิดรับสมัคร U2T for BCG
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนเเก่น
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ
BCG for SAMRAN NEXT
📍 รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565
🔎 คัดเลือก 29 มิถุนายน 2565
ประกาศผล 📢 30 มิถุนายน 2565
📑 ช่องทางการสมัคร(ออนไลน์) ลิงค์รับสมัครเว็บไซต์ : https://u2t.ac.th , https://u2tbcg.com
📌หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ U2T BCG กรุณาติดต่อ 02-026-6589
🟣ค่าตอบเเทน
บัณฑิตจบใหม่ 🎓 (ไม่เกิน 5 ปี)
รับจำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ประชาชนทั่วไป 👤
รับจำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
🟣คุณสมบัติผู้สมัคร
บัณฑิตจบใหม่🤩✨
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
2. อาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่รับสมัคร
3. เป็นบุคคลว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
📣ประชาชนทั่วไป 🗣
1. เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลที่รับสมัคร
2. เป็นบุคคลว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
📌ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ได้ที่ :
https://www.cas.ac.th/
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/casonline/
TikTok :
https://vt.tiktok.com/ZSdchv2uH/
Line (line)
✅คลิก https://lin.ee/78Flu4o
#วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย #U2T
#U2TCAS #U2TBCGCAS #CAS
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

 

 

เผยแพร่โดย Nattapat Suprasertkarnkit

 


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
6/28/2022 9:08:59 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง