ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 2 ปี 65 หลักสูตร PN

กำหนดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  หากเกินกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

 

*** เพื่อรักษาสิทธิของตัวท่านเอง กรุณาอ่านรายละเอียดท้ายประกาศให้ครบถ้วน

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 

0650536597 (อาจารย์พรพิศ  เมืองเก่า)


โพสโดย นางสาวนิภาพรรณ์ บุตรพรม
6/24/2022 1:57:42 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง