ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่
"พิธีปฐมนิเทศ" นักศึกษาใหม่ 65‼
[กลุ่มที่ 3] #คณะบริหารธุรกิจ
[กลุ่มที่ 4 กลุ่มเรียนอำเภอพล] #คณะบริหารธุรกิจ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
⏰ วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์-วิทยากร 

 

 

 

 

 

เผยแพร่โดย Phorswat Klinsrisuk

 

 

 

 


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
6/20/2022 9:20:50 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง