ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (PN) รอบ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 11.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 11.00 - 12.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์) ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบอ่านรายละเอียดท้ายประกาศให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิของตัวท่านเอง 

 

หากมีข้อสงสัย โทร 080-4142266

065-0536597


โพสโดย นางสาวนิภาพรรณ์ บุตรพรม
6/6/2022 10:24:13 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง