งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ASCER 2022งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ASCER 2022 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมกับ สถาบันกระแสภิวัฒน์ University of Everywhere: Blended/Hybrid Learning and Transforming the Educational Perspective "มหาวิทยาลัยไร้ขอบเขต: สูตรไขว้ในการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนมุมมองทางการศึกษา" วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565 https://fb.watch/dqLsehn52v/

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
6/4/2022 2:05:41 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง