ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบ 3 ปีการศึกษา 2565


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 031/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการรับตรง รอบ 3

กำหนดการรายงานตัวในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

***หากเกินกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนอ่านรายละเอียดท้ายประกาศให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

 

สอบถามเพิ่มเติม 

โทร 0804142266 (คูณนิภาพรรณ์)


โพสโดย นางสาวนิภาพรรณ์ บุตรพรม
5/31/2022 3:40:56 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง