รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3


ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 030/ 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 โดยการรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขอขอบคุณข้อมูลจาก ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยา

โพสโดย chaivat
5/18/2022 4:10:25 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง